Waldorf iskola alapítási kezdeményezés a Dél-Pesti régióban

Kedves waldorf pedagógia iránt érdeklődő Szülők!
Elindult egy szerveződés, aminek a célja egy iskola megalapítása a dél-pesti régióban.
Az alapítási munkálatokhoz keresnek kitartó és tenni akaró szülőket.
Ha úgy érzed, van kedved megváltani  világot, jelentkezz!!!
delpestiwaldorf@gmail.com

 

A Waldorf pedagógiáról

A Waldorf-pedagógia célja, hogy módszerével és neveléselméletével a gyermekek egészséges fejlődését támogassa. Ennek waldorf iskolaérdekében teljes mértékben tekintetbe veszi az életkori sajátosságokat és az adott korhoz tartozó fejlődési törvényszerűségeket. A testi, lelki és szellemi adottságok fejlesztésére egyformán hangsúlyt fektet az egységes művészeti, gyakorlati és intellektuális képzés útján, így az oktatásban „a szív, a kéz és a fej” egyidejű nevelése jelenik meg.

A két világháború között Dr Göllner Mária kezdeményezésére Magyarországon nyílt meg az egyik első „külföldi” Waldorf-iskola: a Kissvábhegyi Waldorf Iskola és Internátus 1926 és 1933 között az első hazai kéttannyelvű, koedukált, óvodával egybekötött magániskolaként működött. A második világháborút követően az alternatív gyakorlatot folytató iskolák közül a Pesthidegkúti Waldorf Iskola 1989-es indulásával Közép-Kelet-Európában és Magyarországon elsőnek törte meg – civil kezdeményezésre – az állam általános iskolai oktatási-nevelési monopóliumát.

A Waldorf-óvodák, iskolák és képzések – az egyházi intézményeken kívül – a legnagyobb intézményszámmal, gyermek- és pedagóguslétszámmal rendelkező, nem állami, nem önkormányzati köznevelési hálózatot alkotják hazánkban. A Waldorf-pedagógia az egyetlen reformpedagógiai irányzat, mely az utóbbi két évtizedben országos hálózatot alakított ki Magyarországon saját tanárképzésekkel és szakmai szolgáltató intézettel (Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézet).

A hálózatot – civil egyesületként – a Magyar Waldorf Szövetség fogja össze. A Szövetség a tavalyi év során az új Nemzeti Alaptanterv alapján megújította a Waldorf-iskolák Kerettantervét, a Waldorf-Óvodapedagógiai Programot, valamint létrehozta saját pedagógiai szolgáltató intézményét.

waldorf iskola 2Hazánkban ma 30 településen működik Waldorf óvoda és 22 településen Waldorf iskola. Budapesten 4, Solymáron 2 képző intézmény segíti a pedagógusok felkészülését és továbbképzését.

Az óvodák és iskolák estében is folyamatos az érdeklődők számának gyarapodása. Elsősorban a fővárosi és a város környéki iskolák esetében jellemző a túljelentkezés, a vidéki iskolák esetében változó az érdeklődés. A tapasztalatok azt mutatják, hogy folyamatos igény van új intézmények létrehozására. A Magyar Waldorf Szövetség – mint a névhasználatért és az intézmények minőségi működéséért felelős szervezet – saját eszközeivel segíti, koordinálja ezeket a folyamatokat.

A világ számos országában sok évtizedes tapasztalat gyűlt össze a volt Waldorf-diákok továbbtanulásával és a munkaerőpiacon való beválásával kapcsolatban:

A továbbtanulással kapcsolatban jellemző, hogy a középiskolát végzett diákok átlagánál tudatosabban képesek kiválasztani a habitusuknak, ill. szakmai céljaiknak megfelelő szakirányt és intézménytípust, és hogy ezekbe az intézményekbe magas százalékban felvételt is nyernek.

A Waldorf-iskolákban végzett diákok munkához való hozzáállásuk, kitartásuk, kreativitásuk, magabiztosságuk, sokoldalú képességek és készségek (az alapkészségek mellett jellemzően többféle tudományágra való nyitottság, művészeti és mozgáskultúra, szociális készségek, team munka képessége és igénye stb.) miatt különleges szereplői a munkaerőpiacnak.

Forrás: www.waldorf.hu – Magyar Waldorf Szövetség

Wikipédia – Waldorf pedagógia